Bronisław opałko pigwa z nędzą przez kraj pędząBronisław Opałko Pigwa Z Nędzą Przez Kraj PędząBronisław Opałko Pigwa Z Nędzą Przez Kraj PędząBronisław Opałko Pigwa Z Nędzą Przez Kraj PędząBronisław Opałko Pigwa Z Nędzą Przez Kraj Pędzą

svsvt.emultimedia.info